Een specifieke ERP voor huisvestingsmaatschappijen

- Afrekeningen van lasten en verbruik

- Signaletieken- en patrimoniumbeheer

- Huurberekening en verhuurbeheer

LORD

ERP Sociale Huisvestingsmaatschappij

Kenmerken

De LORD oplossing is een globale ERP voor de specifieke sector van Belgische huisvestingsmaatschappijen.

Huurdersbewegingen en opvolging

LORD zorgt eveneens voor de opvolging van de huurdersbewegingen van de woningen. Hierdoor vindt er een gedetailleerde opvolging plaats van nieuwe huurders, vertrekkende huurders, mutaties of transferten, enz.

Kandidaat huurders en woningen

De relaties tussen de kandidaat huurders en de woningen worden op dezelfde manier beheerd als het beheer van de verhuringen. Bijgevolg biedt het dezelfde voordelen: bijvoorbeeld een simulatie van de huur of het opstellen van forfaits voor verbruik.

Signaletieken en patrimonium

LORD laat het beheer van signaletieken toe zoals contactsignaletieken (bijvoorbeeld : kandidaat huurder, actieve huurder, mede-eigenaar, leverancier, advocaat…) Het laat eveneens de controle toe van attesten van inkomens, het opvolgen van administratieve dossiers, meervoudige adressen en de historiek van families. LORD zorgt ook voor het patrimonium dat kan verhuurd, verkocht of beheerd worden door de maatschappij.

Afrekeningen van lasten en verbruik

De afrekeningen worden beheerd in LORD. Enerzijds geeft de afrekening van de lasten, boekhoudkundige informatie. Deze wordt vooraf gestructureerd per groep woningen om een overzicht op te stellen van de lasten in het kader van de afrekening van het gemeenschappelijke verbruik. Anderzijds bestaat de afrekening uit het opstellen van de individuele rekening m.b.t. het verbruik van gas, water en verwarming.

CRM

CRM (contact relationship management) biedt aan de gebruikers, tijdens overleg met de huurders,  een gebruiksvriendelijke raadplegingstool en een helicoptervisie m.b.t. aspecten omtrent verhuur, boekhouding, geschillen, technische dienst en andere gegevens aanwezig in de ERP oplossing..

Beheer technische dienst

De interne regie of het uitbesteden van de technische interventies wordt beheerd op basis van werkaanvragen- en werkbonnenbeheer met mogelijkheid tot facturatie van de interventies en gebruikte materialen.